برنامه بازاریابی

فروشگاه RSD برنامه بازاریابی این امکان رایگان را برای کاربران فراهم می کند تا با قرار دادن پیوند یا پیوند ها در تارنمای خود به تبلیغ فروشگاه RSD یا کالاها آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید کالاها توسط خرید کنندگان توسط پیوند شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 5% می باشد.

برای کسب داده های بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.

بازاریاب جدید

من عضو برنامه بازاریابی نیستم.

برای ایجاد حساب بازاریابی بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید. لطفا توجه نمایید شما به حساب مشتری متصل نیستید.

ادامه

ورود بازاریاب

من بازاریاب هستم.